person_outline

EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

På www.autismunits.eu är det möjligt att ladda upp praxis som utvecklats i en specialskola?

Vi respekterar och beundrar det professionella arbetet inom specialskolor. Men om en bra övning från dessa centra inte har testats i en autismsenhet, är övningen - och det är riktigt bra - inte av denna webbplats. Ändå finns det andra forum där dessa metoder kan delas.

partner

 

Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett godkännande av innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den. 

Ingen internetanslutning