person_outline

EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Filtrera och söka

Nyckelord

Mål

Läroplan

Studerande åldersintervall

Författare

barn

: Arbetar med autistiskt 6-årigt barn i en inkluderande miljö - Sredets kommun Cildren Complex / dagis "Daga" - Debelt

          Det viktigaste för teamet från dagis “Daga (Rainbow)” - Debelt, Sredets var att skapa en miljö som är stödjande och skräddarsydd efter barnets individuella behov för att säkerställa inkludering i gruppen. När det gäller anpassning av Alex (barn med autism) i ”Daga (Rainbow)” KG - Debelt, var det viktigt att bygga förtroende och samarbete mellan familjen, specialisterna och lärarna i dagis. Övning har visat att när föräldrar och lärare från gruppen är aktivt involverade i processen för samordning och harmoni mellan alla sidor, kan betydande framsteg göras när det gäller barnets framsteg.

        Barnet fick hjälp under grupparbetet för att underlätta dess inkludering i spel, träning och dagliga aktiviteter och hjälpa till med korrigering av oacceptabelt beteende, utveckling av nya anpassningsbara modeller och enkel kommunikation. Beroende på barnets behov bedömde lärarna med resursläraren hur man arbetar individuellt med barnet.

Prenumerera på det här nyhetsflödet

partner

 

Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett godkännande av innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den. 

Ingen internetanslutning