person_outline

EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Filtrera och söka

Nyckelord

Mål

Läroplan

Studerande åldersintervall

Författare

Utbildningscenter för inkluderande utbildning Alexandru Rosca Lugoj

Videoscenario

Videomodellering är en visuell undervisningsmetod som uppstår genom att titta på en video av någon som modellerar ett målinriktat beteende eller skicklighet och sedan imiterar beteendet / skickligheten som ses.

Det är en av de metoder som används för att undervisa olika färdigheter till barn och studenter med autism.

Videomodellen är en form av visualisering och det hjälper barn att förstå och framgångsrikt utföra uppgiften. 

Processsystem

Processcheman är ett visuellt stöd med ett scenario som skapats för att kompensera för ett inre scenario för ett barn med autism. Vi kan använda processscheman för att stödja: egenvård, hygien, husarbete, matlagning, arbetsförmåga. Syftet med processscheman är att uppnå självständighet så att personen inte förlitar sig på andras hjälp. 

Syftet med processystemen är inte detaljerad visualisering av processen utan processer som maximerar hans / hennes oberoende för att fullfölja hela processen.

partner

 

Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett godkännande av innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den. 

Ingen internetanslutning