person_outline

EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Vad är en bra övning för en autismsenhet?

Baserat på den donabediska (2003) normativa definitionen av bästa eller goda metoder föreslår Parsons et al (2011) att en god praxis dras "... antingen från direktkunskap om den vetenskapliga litteraturen och dess resultat eller av de överenskomna yttrandena från experter och ledare, en uppfattning som förmodligen baseras på kunskaper om relevant litteratur samt klinisk erfarenhet "(s. 62). Därför bygger bästa praxis på ackumulering av bevis från både empiriska och expertsträngar.

För omfattningen av webbplatsen www.AutismUnits.eu ber vi bidragsgivare att formulera sina goda rutiner på ett sätt som alla andra autismsenheter med de förfaranden och dokument som är tillgängliga kan utföra de bästa metoderna och anpassa dem till deras speciella situation och sammanhang . Därför bör god praxis presenteras på ett tydligt och konkret sätt, med angivande av målet och alla nödvändiga åtgärder för genomförandet, med angivande av nödvändiga resurser som ska användas, vilka åtgärder som ska utvecklas, de svårigheter som finns vid genomförandet av den, lektionen lärt sig och utvärderingssystemet (indikatorer för att praktiken är framgångsrik).

partner

Europeiska kommissionens stöd till produktionen av denna publikation utgör inte en uppgift om innehållet som endast återspeglar upphovsmannens synpunkter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av uppgifterna i den.

Ingen internetanslutning