person_outline

EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Vad är en bra övning för en autismsenhet?

Baserat på Donabedians (2003) normativa definition av bästa eller god praxis föreslår Parsons et al (2011) att en god praxis dras '' antingen från direkt kunskap om den vetenskapliga litteraturen och dess resultat, eller från de överenskomna åsikterna från experter och ledare, en åsikt antagligen baserad på kunskap om relevant litteratur såväl som på klinisk erfarenhet '(s.62). Därför baseras bästa praxis på ackumulering av bevis från både de empiriska och expertområdena.

För omfattningen av webbplatsen www.AutismUnits.eu ber vi bidragsgivare att formulera sina goda rutiner på ett sätt som alla andra autismsenheter med de förfaranden och dokument som är tillgängliga kan utföra de bästa metoderna och anpassa dem till deras speciella situation och sammanhang . Därför bör god praxis presenteras på ett tydligt och konkret sätt, med angivande av målet och alla nödvändiga åtgärder för genomförandet, med angivande av nödvändiga resurser som ska användas, vilka åtgärder som ska utvecklas, de svårigheter som finns vid genomförandet av den, lektionen lärt sig och utvärderingssystemet (indikatorer för att praktiken är framgångsrik).

partner

 

Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett godkännande av innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den. 

Ingen internetanslutning