person_outline

EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Vad är målet med www.AutismUnits.eu hemsida?

www.AutismUnits.eu avser att underlätta ett digitalt medelvärde av nätverk och utbyte av praxis för yrkesverksamma som arbetar i dessa enheter och för chefer på vanliga skolor som innehar dessa enheter. I deras dagliga övning måste de professionella hantera komplexa klassrumsrealiteter och anta nya metoder och verktyg. Denna webbplats är ett resultat av ett större projekt finansierat av Erasmus + som heter AMUSE.

partner

Europeiska kommissionens stöd till produktionen av denna publikation utgör inte en uppgift om innehållet som endast återspeglar upphovsmannens synpunkter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av uppgifterna i den.

Ingen internetanslutning