person_outline

EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Vad är målet med www.AutismUnits.eu hemsida?

www.AutismUnits.eu avser att underlätta ett digitalt medelvärde av nätverk och utbyte av praxis för yrkesverksamma som arbetar i dessa enheter och för chefer på vanliga skolor som innehar dessa enheter. I deras dagliga övning måste de professionella hantera komplexa klassrumsrealiteter och anta nya metoder och verktyg. Denna webbplats är ett resultat av ett större projekt finansierat av Erasmus + som heter AMUSE.

partner

 

Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett godkännande av innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den. 

Ingen internetanslutning