person_outline

EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

AMUSE EU-projektresultat

AMUSE är ett Erasmus + EU-finansierat projekt, du kan få mer information om projektet här. AMUSE-projektet utvecklas av ett flersektorellt team, bland annat forskare från de två deltagande universiteten (IRTIC-institutet vid universitetet i Valencia och Psykologiska fakulteten vid University of Bath), lärare och familjer från de fyra involverade skolorna (tre från Spanien: Mare Nostrum SchooJag i Valencia, Gabriel Pérez Cárcel vid Murcia, Aucavi Foundation i Madrid; och en från Turkiet: och Maresal School vid Konya) och fortbildningsinstitutioner från regionala regeringar (CEFIRE från den regionala regeringen i Valencia, Spanien och Konya Il Mem Från Turkiet).

Från AMUSE Team anser vi att autistiska människor måste ha möjlighet att få tillgång till ett brett utbud av utbildningsmetoder, så att de tillgängliga alternativen är tillräckligt flexibla för att matcha olika inlärningsprofiler. Autism-enheter integrerade i vanliga skolor är ett mycket värdefullt alternativ och med AMUSE-projektet vill vi främja utbyte av god praxis från lärare och andra yrkesverksamma inom detta område. Vi respekterar helt andra skolformer och vi uppskattar väldigt mycket det arbete som utvecklats av yrkesverksamma som arbetar med dem, när autisms specifik bestämmelse garanteras och när inkludering främjas.

AMUSE kommer att producera tre huvudresultat:

O1: En webbplats för utbyte av god praxis mellan yrkesverksamma (denna webbplats www.autismunits.eu).

O2: En MOOC-kurs för att sprida god praxis för autismsenheter.

O3: En forskningsstudie för att bestämma profilen för studenter som gynnas mest av denna skolmodell. Preliminära resultat från forskningsundersökningen över lärare och annan personal på 629 deltagare från Storbritannien, Spanien och Turkiet finns här

partner

 

Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett godkännande av innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den. 

Ingen internetanslutning