person_outline

EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Filtrera och söka

Nyckelord

Mål

Läroplan

Studerande åldersintervall

Författare

autonomi

skyltar centrum

Tillgång till de miljöer där vi utvecklar vårt liv är inte begränsat endast av fysiska hinder, men psykologiska, kulturella, informativa och kommunikativa. Tillgänglighet beror på dessa faktorer. Enligt det europeiska konceptet är tillgänglighet det villkor som gör det möjligt att anlända, gå in, utträda, använda hus, butiker, teatrar, parker eller arbetsplatser samt delta i sociala och ekonomiska aktiviteter.

När samspelet mellan människor hämmas av attityd eller miljöhinder, talar vi om brist på tillgänglighet. Ett öppet och inkluderande samhälle måste ändra sin miljö i solidaritet för att välkomna personer med funktionshinder som en berikande del av samhället. Så beskrivs i den internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning FN, lagen om lika möjligheter, icke-diskriminering och allmän tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och på senare tid, den allmänna lagen om barnets rättigheter Funktionshindrade och deras sociala integration.

De största svårigheterna för personer med autism (ASD) ges av deras förändringar i språk och kommunikation och styvhet hans tänkande. Detta gör det till dem mycket svårare att klara av vardagliga situationer såsom användning av sportanläggningar, ta sig runt ett sjukhus eller gå till en fråga, förstår de instruktioner som ges i skolan och många situationer i det dagliga livet som de antar hög nivån av stress och ångest.

För att övervinna dessa svårigheter måste personer med ASD ha stöd som underlättar deras deltagande i samhället, till exempel kompletterande och alternativa kommunikationssystem. Utöver dessa resurser, de kräver anpassningar för att underlätta förståelsen för miljön genom användning av piktogram eller ens att införa rutiner för att förhindra dem fler ångest situationer som producerar dem, såsom väntetider eller okända situationer. Dessa anpassningsåtgärder gör det möjligt för personer med ASD att veta var de är och vad som ska hända, vilket ger dem trygghet och sinnesfrid.

MÅL

  • Förena designkriterier, koder och visuellt stöd för att erbjuda enkel och tydlig information.
  • Matcha kriterierna för användningen av visuella verktyg.
  • Signal skolmiljön för att underlätta tillgången till och förståelsen av miljöerna.
  • Underlätta förståelsen för miljöer och situationer att fungera på det mest autonoma och naturliga sättet.
  • Uppmuntra tillgång till information i begripliga format och med lämplig teknik.

 

Prenumerera på det här nyhetsflödet

partner

 

Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett godkännande av innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den. 

Ingen internetanslutning