person_outline

EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Filtrera och söka

Nyckelord

Mål

Läroplan

Studerande åldersintervall

Författare

Genomförande av visuella stöd med sociala normer för att minimera beroendet av den professionella

Närvaron av den professionella i referens klassrummet för att hjälpa studenten med autism att fullt ut anpassa sig både på grundnivå och social nivå, kan ibland leda till en effekt som strider mot vad vi vill ha. När studenten känner till referenslokalets dynamik, hans kollegor och olika yrkesverksamma är det viktigt att gradvis normalisera den professionella återkallelsen. Med detta kommer vi att uppnå att studenten med autism är en mer i klassrummet, utan beroende av en professionell som åtföljer honom hela tiden.

Eftersom vi vet att en av de största svårigheterna hos våra elever ligger i problemen när de är relaterade till sina kamrater, när referensprofessorn har gått i pension kan det finnas situationer som gör att vi går tillbaka till integrationen av studenten. För att göra detta började vi ersätta denna närvaro med permanent visuellt stöd vid studentbordet där du kan se dem så många gånger du behöver och därmed hantera både dina insatser i klassrummet och med dina klasskamrater. På så sätt och på ett mindre invasivt sätt för studenten kommer att vara närvarande så många gånger behöver strategier, sociala normer och olika visuella stöd som normaliserar sin närvaro i klassrummet, eftersom det maximala syftet är att den professionella återkallas.

Ytterligare info

Mål:
Ingår i skolan / samhället, Elevernas välbefinnande, Social kommunikation
Studerande åldersintervall:
6, 16
Kurskod:
Inte relaterat
Årsperiod:
När som helst
Resurser som ska användas, inklusive personal, material och utrymmen:
utarbetande av visuella stöd
Den officiella hemsidan för god praxis:
aucavi
Logga kunna kommentera

partner

Europeiska kommissionens stöd till produktionen av denna publikation utgör inte en uppgift om innehållet som endast återspeglar upphovsmannens synpunkter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av uppgifterna i den.

Ingen internetanslutning