person_outline

EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Filtrera och söka

Nyckelord

Mål

Läroplan

Studerande åldersintervall

Författare

Vi bryter mot hindren
Hall dekoration

Vi bryter mot hindren

Objetivo: Bryta hindren för tillgång och kommunikation som människor med ASD möter dagligen i skolans sammanhang.

Syftar till: Studenter mellan 3-12 år.

timing: 1 vecka.

Den aktivitet som vi föreslår består av olika aktiviteter som utvecklas över en vecka och q är uppdelade under den vanliga skoldagen:

AKTIVITET 1: Dialogisk sammankomst av en anpassning av Cazo de Lorenzo.

AKTIVITET 2: Workshop vi är alla olika.

AKTIVITET 3: Photocall.

I AKTIVITET 1. En kommission bestående av lärare från centrum, inklusive en UECYL-lärare, förbereder en anpassning av Cazo de Lorenzo som distribueras till alla elever för att läsa med sina familjer hemma, en webblänk är kopplad för att se story. Efter fyra dagar återvände eleverna till skolan och i Tertulia Dialogica uttryckte vad de ville lyfta fram från berättelsen. De yngsta barnen skriver ett ord med hjälp av sina föräldrar och de äldre, fraser som tagits från berättelsen eller personliga slutsatser.

Alla dekorera våra korridorer efteråt.

I AKTIVITET 2. Presentation av Mira'm Foundation frivilliga. Visning av olika projektioner (För fyra små hörn av ingenting, Marys resa osv.) Montering och kommentar till visning.

Därefter är debatten inriktad på de olika sätt som människor använder för att kommunicera. Med olika kommunikationspaneler som volontärerna har tagit, gör barnen förfrågningar till varandra, uttrycka kommentarer etc.

I AKTIVITET 3. En UECYL-lärare förbereder och sprider ett dokument om de hinder som en person med ASD finner i deras dagliga liv. Dokumentet distribueras till handledarna och de förklarar det för eleverna. Ett schema utarbetas och alla klasser i mitten sätter i en fotocall. Hela skolan den dagen kommer till mitten med en blå skjorta.

Sammanfattningsvis betonar vi att

  • Eleverna värderar var och en av de aktiviteter som genomförs positivt.
  • Ökning av positiva interaktioner mellan studenter med och utan ASD.
  • Lärare är mer medvetna och känsliga för den dagliga verkligheten hos elever med ASD i skolmiljön.

Ytterligare info

Mål:
Ingår i skolan / samhället
Studerande åldersintervall:
3, 12
Kurskod:
Inte relaterat
Årsperiod:
När som helst
Den officiella hemsidan för god praxis:
www.cpmarenostrum.es
Logga kunna kommentera

partner

Europeiska kommissionens stöd till produktionen av denna publikation utgör inte en uppgift om innehållet som endast återspeglar upphovsmannens synpunkter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av uppgifterna i den.

Ingen internetanslutning