person_outline

EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Filtrera och söka

Nyckelord

Mål

Läroplan

Studerande åldersintervall

Författare

Program för uppmuntran av utvecklingsfärdigheter
Engagera sig i goda färdigheter skrymsle

Program för uppmuntran av utvecklingsfärdigheter

Programmet fungerar genom individuellt arbete med barn i förskoleåldern genom följande områden: imitation, receptiv kompetens, uttrycksförmåga, motorisk färdighet, individualitet, pre-akademiska och akademiska färdigheter samt socialisering.

Ytterligare info

Mål:
Ingår i skolan / samhället, Elevernas välbefinnande, Akademiska färdigheter, Social kommunikation
Studerande åldersintervall:
2, 3, 4, 5, 6, 7
Kurskod:
Inte relaterat
Årsperiod:
När som helst
Steg för steg beskrivning, inklusive åtgärder som ska utvecklas för förberedelse och genomförande:
- Bedömning av utvecklingsförmåga - Skapa ett personligt program - Individuell behandling (två till tre gånger i veckan med 60-minuters varaktighet om några månader framsteg i behandlingsplanen. Med barn där miljöpåverkan är primär till den befintliga diagnosen sker behandling fem gånger i veckan, trots att de ofta inte är tillfredsställande. - Behandling går igenom alla ovan angivna områden: imitation, receptiv färdigheter, uttrycksförmåga, motoriska färdigheter, individualitet, akademisk och akademisk färdighet, såväl som socialisering i faser. När ett visst antal färdigheter antas från behandlingssegmentet kan det sedan generaliseras att barnet har förvärvat den primära färdigheten, dvs imitation. - När ett barn blir i stånd att spontant fungera inom sin omgivning spontant tal, användning av kunskaper, färdigheter etc., rekommenderas det att barnet ska gå in i en adekvat typ av utbildning, medan det fortfarande finns g under övervakning av specialläraren inom behandlingsprogrammet (sålunda, om barnet var i individuell behandling, fortsätter de individuell behandling medan de går in på utbildningsnivå som förskola.) - Rådgivande arbete med föräldrarna.
Resurser som ska användas, inklusive personal, material och utrymmen:
Mänskliga resurser - speciallärare, lärare, rehabiliterare Material - 3D-objekt, bilder, Material används enligt specifika regler när du lär dig vissa villkor. Först är identifiering av föremål. När ett barn antar ett visst antal (10-15) objekt ingår vi i behandlingsbilderna, och vi börjar expandera kapaciteten av termer.
Svårigheter som uppstod vid genomförandet av det:
Beteende som barnen behandlas med (då under behandlingen hjälper vi oss själva med golvtidsteknik, hjärnteknikteknik och ABA-program). Social isolering Förslag: Inblandning så snart som möjligt.
Den officiella hemsidan för god praxis:
Ange webbadressen för god praxis på din skola eller någon annan internetplats. Om du inte har en specifik webbadress för din övning, ange sedan adressen till din skola.
Logga kunna kommentera

partner

Europeiska kommissionens stöd till produktionen av denna publikation utgör inte en uppgift om innehållet som endast återspeglar upphovsmannens synpunkter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av uppgifterna i den.

Ingen internetanslutning