Skriv ut denna sida

språkutvecklingsverksamhet

Det syftar till att uppmuntra användningen av visuella kort och studenten att prata med studenten för att bidra till språkutvecklingen hos de autistiska studenterna.

Ytterligare info

Mål:
Social kommunikation
Studerande åldersintervall:
5, 14
Kurskod:
Läs-
Årsperiod:
Hela året
Steg för steg beskrivning, inklusive åtgärder som ska utvecklas för förberedelse och genomförande:
en autistisk student ges en handlingvisuell. till exempel tog Ali det. då är frågan om vad studenten Ali kan ha mottagit riktat mot studentens kommunikation. student ali ne som sorusur sorulur. och studenten förväntas välja en av de visuella framför honom. eleverna blir ombedda att klistra in den mening som läraren ger. och student Ali tog äpplet. fastställer meningen. Då frågar lärare Ali hur många äpplen han har fått. Studenten tar till exempel numret 2 och anbringar motsatt mening. och uppmanas att tala meningen. student Ali 2 tog äpplet. när läraren sa att meningen i form av. där valet av föremål eller mat som den autistiska personen är intresserad av kan underlätta lärarens arbete.
Resurser som ska användas, inklusive personal, material och utrymmen:
Under planeringen av aktiviteten ska livsmedlen som den autistiska individen är sårbar för eller de objektbilder han / hon är intresserad av ska användas.
Svårigheter som uppstod vid genomförandet av det:
Studentens uppmärksamhet, beredskapsnivå eller lång varaktighet kan göra aktiviteten svår.
Den officiella hemsidan för god praxis:
Ange webbadressen för god praxis på din skola eller någon annan internetplats. Om du inte har en specifik webbadress för din övning, ange sedan adressen till din skola.
Användning av denna webbplats utgör godkännande av vårt användaravtal (effektiv 3 / 21 / 12) och integritetspolicy (effektiv 3 / 21 / 12).
Din integritetsrättigheter. Materialet på den här webbplatsen får inte reproduceras, distribueras, överföras, cachas eller användas på annat sätt, förutom med föregående skriftligt tillstånd från autismsenheter.
Ingen internetanslutning