person_outline

EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Vanliga frågor

Vad menar vi med "utvärdering" när du fyller i information om övningen?

En riktigt bra praxis måste innehålla framstegsindikatorer som gör det möjligt att mäta strategins inverkan. Från AMUSE-projektet uppmanar vi starkt alla professionella att dela sin praxis för att överväga denna information genom att kräva att de ska ingå i formeln för god praxisdelning.

Vilka elever kan dra nytta av autismsenhetsmodellen för skolgång?

Det finns ingen forskning som har identifierat svaret på denna fråga och AMUSE-projektet kommer att försöka få lite ljus i detta med utvecklingen av en forskningsstudie som syftar till att identifiera profilen hos dem inom spektret som kan dra nytta av den här skolmodellen.

Den tillgängliga praxisen visar att studenter i en autismsenhet vanligtvis är de som har diagnosen autism och intellektuell funktionsnedsättning. De studenterna brukar hitta fler svårigheter att följa den ordinarie läroplanen, även med de relevanta läroplanen, eller de följer bara en viss del av det.

Vad är en autismsenhet?

Den här speciella skolformen är avsedd att fungera mer som ett litet centrum för resurser inom en grundskola, helt integrerad med alla aktiviteter i skolan, snarare än ett isolerat utrymme för dem med autism.

partner

 

Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett godkännande av innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den. 

Ingen internetanslutning