Vilka elever kan dra nytta av autismsenhetsmodellen för skolgång?

Det finns ingen forskning som har identifierat svaret på denna fråga och AMUSE-projektet kommer att försöka få lite ljus i detta med utvecklingen av en forskningsstudie som syftar till att identifiera profilen hos dem inom spektret som kan dra nytta av den här skolmodellen.

Den tillgängliga praxisen visar att studenter i en autismsenhet vanligtvis är de som har diagnosen autism och intellektuell funktionsnedsättning. De studenterna brukar hitta fler svårigheter att följa den ordinarie läroplanen, även med de relevanta läroplanen, eller de följer bara en viss del av det.

Användning av denna webbplats utgör godkännande av vårt användaravtal (effektiv 3 / 21 / 12) och integritetspolicy (effektiv 3 / 21 / 12).
Din integritetsrättigheter. Materialet på den här webbplatsen får inte reproduceras, distribueras, överföras, cachas eller användas på annat sätt, förutom med föregående skriftligt tillstånd från autismsenheter.
Ingen internetanslutning